NOVETATS A LA FORMACIÓ POSTOBLIGATÒRIA PEL CURS 2024 – 2025

A partir del curs 2024 – 2025, els cicles de formació professional experimentaran canvis significatius. Les modificacions se centren principalment en l’actualització dels continguts per millorar les competències relacionades amb la sostenibilitat i la digitalització.

Un altre aspecte rellevant dels canvis és la duració de l’estada en un centre de treball, que s’ajusta segons el nivell del cicle de formació. Concretament, per als cicles de grau mitjà i superior, l’estada serà de 515 hores, mentre que per als cicles de grau bàsic es reduirà a 416 hores.

A més, s’han implementat canvis en les vies d’accés als cicles formatius. Des de l’Oficina Jove de la Selva ja van fer una publicació sobre les principals novetats d’aquesta modificació. Podeu trobar la notícia aquí.

L’oferta formativa postobligatòria a la comarca de la Selva, és variada i està dispersa entre els diversos instituts i centres. A continuació us presentem els Programes de Formació i Inserció i els Cicles Formatius de la comarca:

PROGRAMES DE FORMACIÓ I INSERCIÓ

Per a les joves que han completat l’Educació Secundària Obligatòria i no han obtingut el graduat, existeix la possibilitat de participar en un Programa de Formació i Inserció (PFI) d’un any de durada. Aquests programes ofereixen una varietat de temàtiques i inclouen períodes de pràctiques en empreses. Estan destinats a persones de 16 a 21 anys i, si aproven el PFI, poden accedir a cicles formatius de grau mitjà o a certificats de professionalitat. Enguany, a la comarca es posarà en marxa un nou PFI de fusteria a Sant Hilari de Sacalm.

A continuació, es detallen les opcions disponibles a la comarca:

 • Arbúcies hi ha el Centre de Formació d’adults on es fa un PFI genèric (no reglat)
 • Blanes a l’Institut Serrallarga – Auxiliar de muntatges d’instal·lacions elèctriques, Auxiliar de pintura, Auxiliar de comerç i Auxiliar de construcció –
 • Hostalric a l’Institut Vescomtat de Cabrera – Forneria i pastisseria –
 • Lloret de Mar a l’institut Ramón Coll i Rodés – Auxiliar de vendes i Auxiliar d’hostaleria
 • Sant Hilari de Sacalm al Centre Artesà de la Torneria – Fusteria
 • Santa Coloma de Farners a l’institut – Auxiliar de pintura – i a l’Aula Motor – Mecànica

CICLES FORMATIUS DE GRAU MITJÀ

Pel que fa als cicles formatius de grau mitjà, aquests programes ofereixen una formació professionalitzadora agrupada en diverses famílies professionals. La majoria dels cicles tenen una durada de dos anys. En finalitzar-los, s’obté la titulació de tècnic/a en el perfil professional corresponent, la qual cosa permet accedir al món laboral, continuar amb altres cicles de grau mitjà o avançar cap als cicles de grau superior.

A la comarca de la Selva, s’ofereixen els següents cicles formatius de grau mitjà:

 • Anglès a l’institut Rafael Campalans – Sistemes microinformàtics
 • Arbúcies a l’institut Montsoriu – Gestió administrativa, Construcció i muntatge d’autocars –
 • Blanes a l’institut s’Agulla – Atenció a persones en situació de dependència, Cures auxiliars d’infermeria i Farmàcia i parafarmàcia – a l’institut Sa Palomera – Sistemes microinformàtics i xarxes – a l’institut Serrallarga – Activitats comercials, Gestió administrativa, Gestió administrativa a l’àmbit jurídic, Instal·lacions elèctriques i automàtiques, Busseig esportiu, Vela i windsurf – i al Centre Comastech – Soldadura i caldereria i Instal·lacions frigorífiques i de climatització
 • Hostalric a l’institut Vescomtat de Cabrera – Elaboració de productes alimentaris
 • Lloret de Mar a l’institut Ramón Coll i Rodés – Cuina i gastronomia, Serveis en restauració, Forneria, pastisseria i confiteria i Vídeo, discjòquei i so i a l’institut Rocagrossa – Futbol, guia en el medi natural, salvament i socorrisme –  
 • Santa Coloma de Farners a l’institut – Atenció a persones en situació de dependència, Gestió administrativa, Instal·lacions elèctriques i automàtiques
 • Vidreres a l’institut – Sistemes microinformàtics i xarxes

CICLES FORMATIUS DE GRAU SUPERIOR

Finalment, els cicles formatius de grau superior (CFGS) són ensenyaments professionalitzadors agrupats en diverses famílies professionals i tenen una durada de dos anys. En finalitzar aquests cicles, s’obté la titulació de tècnic/a en el perfil professional corresponent, la qual cosa permet accedir al món laboral, continuar amb altres cicles de grau superior o fins i tot iniciar estudis universitaris. Des de l’any passat, l’institut públic de Santa Coloma de Farners ha incorporat un nou cicle formatiu d’integració social.

 • Anglès a l’institut Rafael de Campalans – Desenvolupament d’aplicacions, multiplataforma i Desenvolupament d’aplicacions web
 • Blanes a l’institut S’Agulla – Educació infantil, Integració social – a l’institut Sa Palomera – Administració de sistemes informàtics en xarxa, Desenvolupament d’aplicacions web -, a l’institut Serrallarga – Administració i finances, Guia informació i assistència turístiques, Màrqueting publicitat turístic i cultural, Química industrial, Sistemes electrotècnics i automatitzats, al Centre Comastech – Mecatrònica industrial
 • Lloret de Mar a l’institut Ramón Coll i Rodés – Gestió d’allotjaments turístics – a l’institut Rocagrossa – Condicionament físic i ensenyament i Animació socioesportiva
 • Santa Coloma de Farners a l’Escola forestal – Gestió forestal i del medi natural, Paisatgisme i medi rural- a l’institut – Administració i finances, Educació infantil i Integració social
 • Vidreres a l’institut – Desenvolupament d’aplicacions i multiplataforma

Tota la informació sobre la formació reglada es pot trobar al web de la generalitat triaeducativa.cat