NOVETATS A LES PREINSCRIPCIONS A CICLES FORMATIUS

El període de preinscripció als Cicles Formatius de Grau Mitjà (CFGM) i Grau Superior (CFGS) es mantindrà del 24 al 30 de maig, tot i que amb canvis significatius en el seu funcionament. Aquests canvis són una resposta al nou decret d’ordenació de la Formació Professional aprovat pel Ministeri d’Educació el passat juliol. A partir d’ara, la nota d’accés serà el factor principal en l’assignació de places, prioritzant la qualificació obtinguda en els estudis de procedència, tal com es fa en el sistema d’accés a la universitat.

Això implica que els estudiants amb una nota més alta podran obtenir plaça encara que hagin sol·licitat un cicle en una posició inferior a d’altres aspirants. A més, hi ha canvis en la reserva de places, especialment en els CFGS, on es destina un major percentatge de places per a estudiants procedents de CFGM, passant del 20% al 36%. Això significa una reducció en la reserva de places per als estudiants de Batxillerat, que passa del 60% al 44%.

Per accedir a un CFGS des d’un CFGM, es manté el criteri de prioritat d’haver cursat una cicle d’una família professional afí, i s’ordenen les sol·licituds segons la qualificació dels estudis de procedència. Pel que fa als estudiants de Batxillerat, el primer criteri serà haver cursat la modalitat de Batxillerat prioritària en relació amb el cicle demanat.

En relació amb els CFGM, es manté la reserva del 80% de places per a estudiants d’ESO i FP Bàsica, i es tindrà en compte la nota mitjana de 3r i 4t d’ESO per a l’ordenació de les sol·licituds.

Pel que fa als períodes de matrícula, hi haurà dos períodes, amb la possibilitat de millorar el resultat adjudicat en el primer període en cas de vacants generades per estudiants que no s’hagin matriculat inicialment.

La primera assignació de places es farà pública a mitjans de juliol, amb el període de matrícula immediatament després. Aquells que no hagin obtingut plaça tindran una nova oportunitat a la segona assignació, amb matrícula al setembre.

Finalment, el 12 de setembre es publicaran les places vacants, obrint un nou període per a aquells estudiants sense plaça, incloent-hi els que no hagin fet la preinscripció al maig.