estar_be

PER A MUNICIPIS

L’Oficina Jove de la Selva desenvolupa un seguit de projecte dirigits als ajuntaments dels municipis de la Selva per tal de garantir la qualitat de les polítiques de joventut al territori.

TÈCNIC/A COMPARTIT

Els tècnics i tècniques compartits de joventut és un dels recursos clau que ofereix el Consell Comarcal de la Selva als ajuntaments de la comarca. La figura del tècnic compartit s’encarrega d’assessorar, redactar i desenvolupar projectes adaptats a les necessitats i inquietuds dels i les joves del municipi, realitzant accions encarregades de millorar la qualitat de vida del col·lectiu jove i funcionant alhora com una extensió dels serveis genèrics de l’Oficina Jove. Aquest projecte es formalitza a través d’un conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions.

DINAMITZADOR/A COMPARTIT

Els i les tècniques dinamitzadores compartits de joventut són gestors de projectes socials especialitzats en joventut. La tasca principal és la de desenvolupar projectes que donin resposta a les necessitats reals dels i les joves dinamitzar els diferents espais i activitats juvenils dels municipis. Aquest projecte es formalitza a través d’un conveni de col·laboració signat entre ambdues institucions.

ASSESSORAMENT EN POLÍTIQUES DE JOVENTUT

L’Oficina vetlla per la qualitat de les polítiques de joventut locals i per això assessora tècnicament als ajuntaments de la comarca, acosta els serveis de l’Oficina al territori i desplega un seguit de recursos, informació i projectes que donen resposta a les necessitats juvenils de la comarca.

TAULES COMPARCALS DE JOVENTUT

La Taula de regidors/es funciona com a punt de trobada i coordinació on compartir dubtes i informació i donar suport en el desenvolupament de les polítiques de joventut. 

La Taula de referents tècnics de joventut és un espai de coordinació, d’intercanvi d’informació, resolució de dubtes, on es fomenta el treball en xarxa, s’apropa l’OJ als municipis i s’impulsen projectes comarcals.

INSTAL·LACIONS JUVENILS

L’Oficina Jove té la competència delegada de garantir el compliment del Reglament d’instal·lacions destinades a activitats amb infants i joves i per això és l’encarregat de fer les comprovacions pertinent. 

ACTIVITATS DE LLEURE

L’Oficina Jove té la competència delegada de garantir el compliment del Decret del Lleure 267/2016 que regula les activitats d’educació en el lleure en les quals participen menors de 18 anys. L’OJ s’encarrega d’informar i assessorar a les entitats i empreses organitzadores d’activitats de lleure a la comarca i fer visites de comprovació de les activitats durant les vacances escolars.