BRIGADA JOVE

Projecte que ofereix una primera experiència laboral als joves de 16 a 20 anys per tal que es puguin dotar, en el marc d’aquesta pràctica, de certes eines i recursos rellevants en el procés de recerca de feina.

Es tracta d’organitzar un seguit de tasques a fer al municipi on els i les joves puguin desenvolupar una experiència laboral amb el suport d’un tutor/a que supervisa les tasques efectuades, alhora que es reserven unes hores de formació. Per tant, el projecte consta d’un mòdul de tasques pràctiques remunerades i un mòdul transversal d’orientació laboral que s’anirà treballant al llarg de tot el projecte per acabar facilitant espais de creixement en habilitats per a la vida.

La finalitat del projecte és oferir als joves un espai d’aprenentatge pràctic a l’entorn del món laboral i oferir un espai d’acompanyament que ajudi a la persona jove a iniciar-se en el món laboral.