TRAJECTÒRIES

Pensar en què volem estudiar i cap a on volem orientar les nostres carreres professionals, no és tasca fàcil. En algunes ocasions és perquè desconeixem el tipus de formacions que existeixen i d’altres perquè no sabem quin és el camí que hem d’escollir per arribar a aconseguir allò que volem fer. Per aquest motiu, hem volgut contactar amb diversos joves de la comarca de la Selva perquè ens expliquin en primera persona quin itinerari formatiu han fet i com han aconseguit treballar en allò que tant havien desitjat.