emancipar-se

PER ENTITATS

El Servei d’Informació Juvenil dona suport a les entitats i iniciatives juvenils organitzades en el seu procés de creació, en la sol·licitud d’ajuts, en la realització d’activitats o en allò que requereixin un acompanyament específic.

L’Oficina Jove, com a referent comarcal, també posa en contacte el teixit juvenil del territori i assessora tant en les activitats de lleure com en altres aspectes. Ho fa amb atencions personalitzades presencials o telefònicament.