formarse

FORMAR-SE

T’acompanyem a definir el teu itinerari formatiu i resoldre els dubtes que tinguis envers els estudis que vulguis cursar, el sistema educatiu, formacions professionals actives i l’activitat acadèmica a través de l’atenció individualitza. També oferim xerrades informatives grupals a diferents espais joves i instituts de la comarca amb l’objectiu de donar informació específica sobre els estudis més demanats o detectats. Fem difusió de les formacions professionals actives i de l’informació clau l’activitat acadèmica.