A l’Oficina amb…

Cada any l’Oficina Jove de la Selva impulsa una campanya comunicativa que pretén donar a conèixer l’Oficina i aproximar els diferents serveis als i a les joves de la comarca. Enguany, aprofitant el canvi de seu realitzat a finals del 2022, s’ha volgut potenciar l’espai físic de l’Oficina i la seva presència a Santa Coloma de Farners.

Amb aquesta base s’ha elaborat la nova campanya titulada “A l’Oficina amb…” i que consta de vídeos curts i imatges que interpel·len a situacions diverses des d’on els serveis de l’OJS poden donar resposta, com són la cerca de feina, orientació laboral i formativa, la salut i el benestar emocional, opcions de mobilitat internacional, beques, informació juvenil, entre d’altres. 

Aquests vídeos donen protagonisme als i a les joves de la comarca que venen a l’Oficina a realitzar algun tipus de consulta, i de primerra mà, expliquen la seva experiència. Tots els vídeos estan gravats a la seu de l’Oficina Jove i el perfil dels i de les participants és divers.

El primer vídeo publicat està protagonitzat per la jove blanenca Laura Grau, comunicadora i creadora de continguts digitals, i actualment treballa al programa Matina Codina de RAC105 i al Planta Baixa de TV3, entre d’altres. En aquest primer vídeo la Laura va a conèixer l’Oficina Jove i li presenten de manera genèrica els serveis i, en concret, parlen del servei de Treball i Formació.

Aquesta nova campanya es publicarà a les xarxes socials tant de l’Oficina Jove com dels espais de joventut dels municipis de la comarca al llarg de l’any, amb una periodistitat quinzenal.