SUBVENCIONS A L’HABITATGE PER A JOVES

S’OBRE UNA NOVA LÍNIA D’AJUTS AL LLOGUER PER A LES PERSONES JOVES QUE NO VAN PODER ACCEDIR A LA CONVOCATÒRIA ESTATAL

El Departament de Drets Socials de la Generalitat, mitjançant l’Agència de l’Habitatge de Catalunya, obre una convocatòria d’ajuts per pagar el lloguer destinats a joves de fins a 36 anys. S’hi poden presentar tots els joves que no hagin demanat o se’ls hagi denegat el Bo lloguer jove estatal. Els ajuts al Lloguer Jove podran arribar als 250 euros mensuals i es tindrà en compte els ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer. S’hi destinaran 29 milions d’euros i es distribuirà d’una manera més equitativa, -prioritzant els que més ho necessiten-, més justa i més racional.

Requisits d’accés:
En la nova convocatòria d’ajuts al Lloguer Jove s’ha establert la concurrència competitiva per poder prioritzar i estudiar tots els expedients de les persones joves sol·licitants en funció d’uns paràmetres ponderables. Així mateix, l’import final de l’ajut no és lineal, com en el cas de Bo lloguer jove, sinó que pot ser de fins a 250 euros mensuals, en funció dels ingressos de la unitat de convivència i l’esforç econòmic que els suposa el pagament de lloguer. Així doncs, l’import de la subvenció serà del 20% de l’import de la renda de lloguer anual quan l’esforç per pagar el lloguer o el preu de cessió sigui igual o inferior al 30% dels seus ingressos. Serà del 30% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui superior al 30% i inferior al 40% dels ingressos ponderats i serà del 40% de l’import de la renda de lloguer quan l’esforç per pagar el lloguer sigui igual o superior al 40% dels ingressos ponderats, amb un límit màxim de 3000 euros anuals per habitatge, i un mínim de 240 euros anuals per
habitatge, quan el resultat dels càlculs que determinen l’import sigui inferior a aquesta quantitat.
Si hi ha més d’un jove titular del mateix contracte de lloguer, podran sol·licitar l’ajut de manera individual i si més d’un resulta beneficiari d’aquestes subvencions, en un mateix habitatge, la suma no podrà superar l’import mensual del lloguer o del preu de cessió.

Situació de les sol·licituds del Bo lloguer jove estatal
De les 39.000 sol·licituds que es van presentar, més de 17.000 van entrar el primer dia d’obertura de la convocatòria, que en ser de concurrència no competitiva, ha fet que només s’hagin pogut estudiar aquests primers expedients per saber quins complien tots els requisits i podien rebre l’ajut. Un cop feta la valoració d’aquestes primeres 17.000 peticions, l’Agència de l’Habitatge de Catalunya ja ha enviat la resolució favorable de les 9.800 sol·licituds que complien requisits i amb les quals ja ha quedat exhaurida la partida pressupostària prevista per l’estat espanyol per Catalunya.
Per territoris, el 70,4% dels ajuts concedits han anat a parar a la demarcació de Barcelona (on viu el 74% dels joves); el 7% a Lleida (hi viu el 5,4% del jovent); el 12 % a Girona (10% de joves a la demarcació) i el 10% a Tarragona (igual al percentatge de joves). La resta d’expedients que no s’han pogut ni valorar rebran un SMS informant-los de la nova convocatòria que ha obert la Generalitat de lloguer per a joves per si el volen sol·licitar.

Pots trobar tota la informació i l’enllaç per iniciar el tràmit al següent link: Habitatge Jove