Dia Internacional de la Joventut

El dia 12 d’agost és el Dia Internacional de la Joventut. Aquest dia pretén visibilitzar aquest col·lectiu de la societat i a nosaltres, com a Oficina Jove de la comarca de la Selva, ens agrada posar en valor la tasca que s’està fent al territori a través de la xarxa de professionals de joventut, els equipaments juvenils i les polítiques de joventut que es desenvolupen als municipis. 

Actualment hi ha prop de 14 equipaments juvenils que funcionen com a espais joves i/o punts d’informació juvenil que tenen com a objectiu atendre a les necessitats juvenils, oferir oportunitats que permetin experimentar aprenentatges diversos, esdevenir punts de trobada i, ser, en definitiva, referents per als i les joves del territori. 

A més, el conjunt dels municipis de la comarca treballen per dur a terme polítiques de joventut locals de qualitat, més enllà dels equipaments, amb projectes que volen donar resposta a les dificultats a l’hora d’accedir al mercat laboral, orientar en les diverses trajectòries formatives, estar al dia de la informació juvenil més rellevant, dinamitzar el temps lliure, l’oci i la cultura juvenil o donar suport a les iniciatives i entitats de joves, entre d’altres. 

L’Oficina Jove de la Selva, com a referent comarcal, treballa coordinadament amb la xarxa de professionals de la Selva, impulsa el projecte de tècnics compartits i lidera projectes d’abast comarcal. A més, des de l’Oficina s’ofereix el servei de treball i formació, de mobilitat internacional, de salut i d’informació juvenil.

Malgrat el treball que s’està fent, el moment actual presenta grans reptes socials que impacten d’una manera directe al jovent, com l’augment de casos de salut mental, l’atur juvenil, el retard en la seva emancipació, o la crisi climàtica i que cal no descuidar.