35 VISITES FETES A ACTIVITATS DE LLEURE DE LA COMARCA

A l’estiu, són moltes les entitats i organismes que realitzen activitats de lleure com casals d’estiu, colònies, acampades,… Des de l’Oficina Jove en vetllem pel compliment de la normativa i perquè siguin activitats de qualitat.

La Direcció General de Joventut té delegades les competències als consell comarcals en matèria de seguiment i comprovació de les diferents activitats de lleure amb menors de 18 anys que es realitzen a Catalunya.

Els diferents tècnics de l’Oficina Jove ens desplacem in situ per veure i comprovar com s’estan desenvolupant els casals d’estiu, les colònies i fins i tot acampades i rutes en diferents poblacions de la comarca. Més enllà de validar que compleixen la normativa de la Generalitat, ens fixem en la pròpia gestió de l’activitat i assessorem i aconsellem a les organitzacions en allò que els faci falta.

L’equip tècnic realitzarà durant el més de juliol un total de 35 visites de comprovació. Una d’elles va ser en un casal d’estiu de Lloret de Mar.

També es va rebre la visita de la Delegada de la Generalitat de Catalunya a Girona, la Sra. Laia Cañigueral, que juntament amb la Coordinadora Territorial de Joventut a Girona i l’alcalde de Santa Coloma de Farners, van visitar el camp de treball que realitza la Fundació a Emys a la capital selvatana.