TORNEN LES BRIGADES JOVES

Com cada estiu els diversos ajuntaments de la comarca de la Selva impulsen el projecte Brigada Jove amb l’objectiu d’acompanyar, facilitar i proporcionar una primera experiència laboral als i les joves entre 16 i 20 anys.

El projecte integra una fase de selecció i atorgament del lloc de treball, un mòdul pràctic en un entorn tutoritzat on es portaran a terme les tasques relatives al lloc de feina ocupat i un mòdul transversal d’orientació laboral per tal d’escoltar i acompanyar a les persones en el procés de recerca de feina i inici de les seves primeres experiències en el mercat de treball.

Aquest projecte afavoreix l’adquisició d’habilitats i competències que ajudaran a les persones joves enfrontar-se amb garanties al mercat laboral.

Més d’una dotzena d’ajuntaments de la comarca porten a terme aquest projecte, els quals cada un decideix, segons les necessitats de l’ajuntament, el nombre de places, el lloc de treball, la temporalització i la gestió de la selecció en qüestió. La majoria de les brigades joves comencen el mes de juliol i tenen una duració d’un mes, tot i que hi ha casos de Brigades Joves de dos mesos o de dues brigades joves, una al juliol i una a l’agost.

Aquest projecte a la comarca de la Selva té una llarga trajectòria i sempre ha tingut molt bona rebuda per part dels ajuntaments i de les persones joves, aquests últims esperant en molts casos la sortida de la convocatòria per apuntar-se el més ràpid possible a la brigada jove del seu ajuntament i així tenir l’oportunitat de treballar durant els mesos d’estiu.