ARRIBA EL BO JOVE, UNA AJUDA AL LLOGUER PER A PERSONES JOVES

El BO JOVE és una ajuda per al pagament del lloguer de l’habitatge (pis, habitació, casa …). Consisteix en una ajuda de 250€ màxim al mes durant 2 anys.
Per poder-la demanar cal complir els següents requisits:

 • Tenir entre 18 i 35 anys.
 • Tenir nacionalitat espanyola, ser ciutadà/na comunitari/a o residir regularment a Espanya.
 • Ser titular d’un contracte de lloguer o cessió d’ús.
 • Estar empadronat/da a l’habitatge llogat.
 • No tenir deutes amb l’Estat i la Generalitat.
 • No rebre altres ajudes al pagament del lloguer.

A la presentació de la sol·licitud, caldrà adjuntar tota una sèrie de documentació:

 • DNI, NIE o TIE
 • Justificant d’ingressos de la persona sol.licitant i cadascun dels membres de la unitat de convivència en edat laboral
 • Informe de vida laboral
 • Contracte de lloguer
 • Declaració IRPF (any anterior)
 • Si no estan obligats/des a fer la declaració, presentar certificat d’imputacions de l’AEAT (Agència Estatal Tributària)
 • Tots els rebuts de lloguer o del preu de la cessió de l’any 2022
 • Full de transferència bancària normalitzat

Aquesta ajuda es tramita des de la web: https://habitatge.gencat.cat. Abans de fer els tràmits però, et recomanem que tinguis l’iDcat mòbil i tota la documentació apunt (escanejada i desada a l’ordinador). L’ajuda s’entregarà per ordre de sol·licitud, per tant, quan abans facis el tràmit, més possibilitats tindràs. També pots adreçar-te a l’Oficina Comarcal d’habitatge o a l’agent telemàtic del teu ajuntament.