L’OFICINA JOVE PROMOU ACRÒNIMS CATALANS ENTRE EL JOVENT DE LA SELVA

L’Oficina Jove de la Selva llença una nova campanya comunicativa basada en diferents acrònims catalans per promocionar-los entre el jovent i també per aproximar els diferents serveis als i a les joves de la comarca

Els acrònims són molt utilitzats en el llenguatge col·loquial, sobretot a les converses de joves a les xarxes socials (OMG, WTF…). Però aquests acrònims són principalment en anglès, no en català, i tenen el seu origen en la cultura més anglosaxona que no pas la d’aquí. 

L’Oficina Jove de la Selva (OJS) ha estat recollint, gràcies a les aportacions de professionals i joves dels equipaments juvenils de la comarca, diverses frases fetes i expressions catalanes (algunes noves i d’altres de més comunes) que més fan servir entre el col·lectiu jove.

A partir d’aquest recull l’OJS ha impulsat la iniciativa innovadora i pionera que ha consistit en crear acrònims d’aquestes expressions que volen connectar i identificar-se amb el moment vital dels i les joves. El resultat d’aquest joc de paraules són uns acrònims nous, propers i divertits. 

Amb aquesta base s’ha elaborat la nova campanya que consta de petits vídeos i imatges amb diferents acrònims que interpel·len a situacions diverses des d’on els serveis de l’OJS poden donar resposta, com són la cerca de feina, orientació laboral i formativa, la salut i el benestar emocional, opcions de mobilitat internacional, beques, opcions d’oci juvenil, entre d’altres. 

“TVM – tu vals molt”, “HHP – Ho has petat”, “QE – Quin estil”, “ITQV? –  i tu què vols?” “MP – Molt pro”, entre altres, són alguns dels acrònims de la campanya. Aquestes frases es complementen i juguen amb el lema genèric “Fes OJS i prepara’t per ser jove!”, que fa referència a l’Oficina Jove de la Selva. Amb això es convida al jovent a participar en la creació d’altres acrònims en català i així anar enriquint aquesta iniciativa.

Tota aquesta nova campanya es desenvoluparà sobretot a les xarxes socials i també tindrà presència física en format cartell als diferents INS i espais joves de la Selva.

Amb aquesta iniciativa es vol aconseguir fomentar l’ús llengua catalana entre la joventut, per una banda, i potenciar la imatge de l’Oficina Jove i aproximar els diferents serveis als i a les joves de la comarca, per l’altra.