EL PROGRAMA REFERENT D’OCUPACIÓ JUVENIL A LA COMARCA DE LA SELVA

El Consell Comarcal de la Selva des del desembre del 2018 compta amb la figura d’una referent d’ocupació juvenil, programa del qual està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri de Treball i Economia Social, el Fons Social Europeu i la Iniciativa d’Ocupació Juvenil.

La referent atén a joves d’entre 16 a 29 anys, amb l’objectiu de facilitar i acompanyar la transició de les persones joves des del sistema educatiu al sistema laboral i/o ocupacional.

Ofereix també orientació i assessorament en qualsevol tema relacionat amb la millora de l’ocupabilitat, la formació no reglada i la recerca de feina, acompanyant a la persona jove per trobar el recurs i/o servei més adient als seus interessos i motivacions.

Des del gener del 2019 s’han realitzat 487 accions tant d’atenció presencial com telemàtica amb persones joves i famílies. S’han fet atencions de tipus laboral i formatiu, assessorant amb temes de recerca de feina com per exemple: elaboració de currículum, difusió d’ofertes de feina, coneixença de portals per a buscar feina, preparació de l’entrevista, entre d’altres. També s’han fet atencions responent consultes relacionades amb les preinscripcions tant d’estudis reglats com no reglats, cursos subvencionats, tipus de famílies professionalitzadores, etc. Molta d’aquesta feina es realitza dins dels propis centres educatius, oferint xerrades als i les alumnes de 4t d’ESO i d’estudis post-obligatoris. Alhora s’han fet reunions i derivacions amb l’equip directiu per a treballar les necessitats de cada institut. 

Per altra banda, la referent treballa en xarxa amb diversos/es professionals de la comarca de la Selva que intervenen amb joves. S’han realitzat 322 accions amb entitats i agents com la Fundació Martí l’humà, el Centre de Noves Oportunitats, el Consell Comarcal de la Selva, el CSMIJ, la Cambra de Comerç i les Oficines de Treball.

El programa seguirà treballant al llarg de l’any per donar resposta a les necessitats formatives i ocupacionals que es detectin entre el col·lectiu de joves de la comarca de la Selva, així com continuar amb les coordinacions dels diferents agents implicats.