Referent d’ocupació juvenil també als instituts

La Referents d’Ocupació Juvenil de l’Oficina Jove de la Selva assessora els i les joves en els àmbits formatius i laborals i ho fa amb atencions individuals o grupals, tant a l’oficina, en espais joves o als instituts de la comarca. Les seves principals funcions són:

– Intervenció directa d’informació, orientació i acompanyament als i les joves, de manera individual o grupal, amb l’objectiu de facilitar el seu retorn al sistema educatiu, la inserció laboral o l’accés a altres recursos ocupacionals.

– Reforçar i ampliar el treball en xarxa, a partir de la relació amb professionals de l’àmbit educatiu, de joventut, i d’altres dispositius sociolaborals, per tal de d’identificar els recursos d’orientació, formació i ocupació de la ciutat, detectar punts de millora, concretar vies de derivació de joves, etc.

– Accions de divulgació, a partir de l’elaboració de materials específics o la participació en esdeveniments claus del sector.