Reobertura dels espais joves a la Selva

El curs escolar ja ha començat i la immensa majoria d’infants i joves han retornat als seus cursos amb l’aplicació de mesures de prevenció tant d’higiene com de seguretat per la Covid-19 que està marcant un inici excepcional. Amb aquest nou curs molts espais joves de la comarca han reobert les seves portes i ho han fet també adaptant-se al context i a les mesures exigides.

Durant el confinament els equipaments juvenils van fer un gran esforç per adaptar-se a la situació i reinventar alguns dels projectes i accions. Ara, en un fase més controloda de la pandèmia, i després d’anar recuperant les atencions juvenils de manera paulatina, els espais joves enceten les activitats de manera totalment presencial.

Ets un espai jove i no tens clar quines mesures tenir en compte per reobrir les portes? Aquí trobaràs tota la informació de les mesures per a les activitats en espais equipaments juvenils i serveis d’informació i atenció juvenil en aquest enllaç on hem recopilat els documents més destacats aprovats per la Direcció General de Joventut.