CAMPS DE TREBALL 2022

El període per preinscriure’s als programes de camps de treball a Catalunya per a joves catalans, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, és del 21 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 2 de maig (fins a les 12 h del migdia).

Els camps de treball són estades d’estiu que combinen activitats lúdiques i de lleure amb la realització de tasques de servei a la comunitat, ja sigui ajudant a persones, fent tasques de protecció o intervencions en el patrimoni.

Estan destinats a qualsevol persona jove resident a Catalunya de 14 a 29 anys interessada en aquest programa. Simplement cal que tingui l’edat especificada el primer dia de començament del camp, i que vulgui integrar-se en la vida de grup, tirant endavant la dinàmica de treball voluntari i les activitats d’animació que s’hi organitzin.   

Els camps de treball que s’organitzen a Catalunya tenen una durada de quinze dies. Els camps de treball d’intercanvi a altres zones de l’Estat i a l’estranger poden tenir una durada superior, depenent del tipus de projecte, el país d’estada o l’entitat organitzadora. A les fitxes informatives de cada camp hi trobareu aquests aspectes.

El cost dels camps de treball a Catalunya amb participants a Catalunya és de 199€, els d’intercanvi amb la resta de comunitats autònomes és de 110€, mentre que els d’intercanvi internacional és de 145€. 

El període de preinscripcions pels diferents camps de treball a Catalunya, camps de treball a Catalunya d’intercanvi amb la resta de l’estat, així com per a la oferta de places de camps de treball a altres CCAA, és del 21 d’abril (a partir de les 12 h del migdia) al 2 de maig (fins a les 12 h del migdia), per Internet.

Pels d’intercanvi internacionals, l’usuari o usuària haurà de contactar directament amb COCAT, l’entitat que gestiona les inscripcions. www.cocat.org.

Podeu trobar tota l’oferta dels camps de treball així com la diferent informació en AQUEST LINK

Per qualsevol dubte us podeu posar en contacte amb nosaltres a través del telèfon 972 84 36 08 o [email protected].