DIA ESCOLAR DE LA PAU I NO VIOLÈNCIA

El proper diumenge 30 de gener, coincidint amb l’aniversari de la mort de Mahatma Gandhi (Índia, 1869-1978), líder pacifista que va defensar i promoure la no violència i la resistència pacífica davant la injustícia es celebra el Dia Escolar de la No Violència i la Pau (DENIP).

El DENIP reivindica doncs, una educació per la pau, la tolerància, la solidaritat i el respecte als drets humans. Una educació inspirada en una cultura de no violència i de pau, que permet a l’alumnat adquirir coneixements, actituds i competències que reforcin el seu desenvolupament com a ciutadans i ciutadanes crítiques i compromeses amb els seus drets i els de les altres persones.

En els darrers temps, l’educació per la pau s’ha anat centrant en la resolució de conflictes no violenta tenint en compte la perspectiva positiva del conflicte, la seva complexitat i la manera de trobar-hi solucions no violentes. 

Al llarg de la setmana que ve diverses escoles i instituts de la comarca realitzaran activitats entorn al DENIP per tal de conscienciar a l’alumnat la importància d’aquests valors. Des de l’Oficina Jove de la Selva es realitzaran en alguns instituts dinàmiques a l’hora del pati en el marc del projecte PIDCES.

Podeu trobar activitats i recursos per a treballar la causa del DENIP a la Xarxa Telemàtica Educativa de Catalunya:

http://xtec.gencat.cat/ca/centres/celebracions/2020/dia-escolar-de-la-no-violencia-i-la-pau-2020/